Etusivu Laatuisännöintiä! Yhteystiedot Linkit
Asiakirjatilaus
Huoneistoremontit
Muuttoilmoitus
Vikailmoitus
Ohjeet
Tietosuojaseloste
Muuta ajankohtaista
Vastuunjakotaulukko
Isännöintitehtävät
 
Korjaus- ja kunnossapitovastuut

Alla on esitetty muutamilta keskeisimmiltä osiltaan miten korjaus- ja kunnossapitovastuut jakautuvat asunto-osakeyhtiön ja sen osakkaan välillä. Lähtökohtana on kuitenkin, että jos vika on osakkaan itse aiheuttama, niin hän vastaa myös kustannuksista itse. Kun osakas havaitsee vian, joka kuuluu yhtiön korjattavaksi tai josta voi olla vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle, on hänen ilmoitettava siitä viipymättä yhtiön edustajalle.

Tämä esitys ei ole tyhjentävä ja se on ohjeellinen.

Osakkaalla tarkoitetaan tässä soveltuvin kohdin myös muuta huoneistossa asuvaa henkilöä.

Vastuunjakotaulukko (pdf)

Sakerintie 5  |  04200 Kerava  |  puh. (09) 2423 055