Etusivu Laatuisännöintiä! Yhteystiedot Linkit
Asiakirjatilaus
Huoneistoremontit
Muuttoilmoitus
Vikailmoitus
Ohjeet
 Järjestyssäännöt
 Jätteenlajittelu
 Muutto-ohjeet
Tietosuojaseloste
Muuta ajankohtaista
Vastuunjakotaulukko
Isännöintitehtävät
 
Esimerkki tavanomaisista järjestyssäännöistä

Kiinteistön alueella on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi mitä järjestysmääräyksissä tai yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa asuvien on muutenkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat järjestysmääräyksiä.

1 Yhteiset tilat
Kun ulko-ovet ovat lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain siihen varatuissa tiloissa. Yhteistilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Yhteistiloissa on tupakointi kielletty.

2 Jätehuolto
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse vastattava omalla kustannuksellaan. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Ympäristölle haitalliset jätteet asukas vie pois viranomaisten osoittamille paikoille.

3 Pysäköinti
Ajoneuvojen pysäköinti muualla kuin niille varatulla alueella on kielletty.

4 Huoneistot
Naapureita ilmeisesti häiritsevä elämä on kielletty. Kello 22.00 - 08.00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha. Huoneistossa esiintyvistä yhtiön korjattavaksi kuuluvista vioista on asukkaalla velvollisuus ilmoittaa yhtiön edustajalle viipymättä. Melua aiheuttavat remontit on tehtävä päiväsaikaan. Viemäreihin ei saa panna sellaisia jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa tukkeutumisen tai vaurion, eikä ongelmajätteitä. Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja lumettomina. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Ikkunoita ei lämmityskaudella saa pitää avoimina. Asukkaan velvollisuutena on hankkia huoneistoon tarpeellinen määrä palovaroittimia ja pitää ne kunnossa.

5 Tomuttaminen
Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla paikalla. Huoneistoparvekkeella on sallittu vain liinavaatteiden puistelu ja pukimien harjaaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen kaiteen sisäpuolella.

6 Kotieläimet
Kotieläimet on pidettävä ulkona kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä muita asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkialueilla tai niiden läheisyydessä, eivätkä kotieläimet saa tehdä tarpeitaan yhtiön alueelle.

7 Muuttoilmoitus
Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi on huoneistoon muutosta ja poismuutosta ilmoitettava isännöitsijälle.

8 Määräysten rikkominen
Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston ottamisen yhtiön hallintaan tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Sakerintie 5  |  04200 Kerava  |  puh. (09) 2423 055