Etusivu Laatuisännöintiä! Yhteystiedot Linkit
Asiakirjatilaus
Huoneistoremontit
Muuttoilmoitus
Vikailmoitus
Ohjeet
Tietosuojaseloste
Muuta ajankohtaista
Vastuunjakotaulukko
Isännöintitehtävät
 
Huoneistoremontit

Osakkaan on ilmoitettava aikomastaan remontista yhtiölle kirjallisesti etukäteen. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot aiotuista töistä, hyvän rakentamistavan noudattamisesta sekä arviointi haitasta, joita aiotuista töistä voisi vastaisuudessa, niiden valmistuttua aiheutua yhtiölle tai muille osakkaille. Yhtiön on tarvittaessa tiedotettava remontista naapureille.

Tilaa remontti-ilmoitusta varten laadittu lomake.

Töitä ei saa aloittaa ennen kuin osakas on saanut niihin yhtiön kirjallisen luvan. Yhtiöllä on oikeus tarvittaessa oikeus vaatia remontista kirjallinen työselostus sekä asettaa muitakin lisäedellytyksiä esimerkiksi osakkaan käyttämien urakoitsijoiden pätevyyden suhteen.

Pääsääntö on, että lähinnä vain tavanomaisia maalaus- ja tapettitöitä tai niihin verrattavia pikkutöitä ei tarvitse ilmoittaa. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa varmistaa asia isännöitsijältä.

Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus tarvittavassa laajuudessa valvoa työtä. Remontin laadusta riippuen valvonta joko tilataan ulkopuoliselta yritykseltä tai sen suorittaa isännöitsijä. Valvonnasta tulee molemmissa tapauksissa yhtiölle kustannuksia, joista lain mukaan vastaa osakas. Pienissä ja yksinkertaisissa remonteissa ei huoneistokäyntiä yleensä tarvita.

Joihinkin remontteihin voidaan tarvita viranomaislupia rakennus- tai muilta viranomaisilta.

Luvanvaraisia tai muuten vaativia töitä saavat tehdä vain siihen virallisen pätevyyden omaavat alan yritykset. Tulitöihin (juotos-, hitsaus-, laikkaleikkaus, kuumailmapuhallus- yms. palovaaran aiheuttavat työt) on pyydettävä yhtiön edustajalta tulityölupa.

Vuonna 2016 voimaan tullut asbestilaki saattaa vaatia myös asbestikartoituksen teettämistä. Katso tästä erillinen ohje Asbestin kartoitusvelvollisuus osakasremonteissa.

Kaikista kuluista, joita remontista aiheutuu, vastaa osakas, jonka remontista on kysymys.

Korjausten teettäjän on huolehdittava siitä, että porraskäytävät siivotaan jokaisen työpäivän jälkeen korjausjätteistä. Ylimääräiset siivoukset, jotka taloyhtiö joutuu teettämään, laskutetaan huoneiston omistajalta/asukkaalta.

Remonttijätteiden, huonekalujen, vanhojen kodinkoneiden, yms. laittaminen jätesäiliöihin ja yhteisiin varastotiloihin on ehdottomasti kielletty. Ne on kuljetettava pois omalla kustannuksella. Yhtiön jätekatos on tarkoitettu vain tavanomaisille kotitalousjätteille.

Vesikatkoista on aina sovittava huoltomiehen kanssa niin hyvissä ajoin, että asukkaille ja liikkeenharjoittajille voidaan ilmoittaa siitä ainakin kaksi vuorokautta aikaisemmin.

Sakerintie 5  |  04200 Kerava  |  puh. (09) 2423 055